21 December 2009

REKABENTUK INDUSTRI...

1.0 Definisi Rekabentuk.
Reka
• Membuat sesuatu ciptaan
• Baru (ilham, kajiselidik)
• Lama (memperbaharui)
Bentuk
• Menggunakan sains dan matematik
• Proses kejuruteraan
• Ekonomi.

1.1 Sifat-sifat yang perlu ada pada seorang pereka
a. Kreatif
 Mempunyai kebolehan menghasilkan produk baru & idea-idea asai serta barangan asal. (Mungkin berguna dan mungkin tidak berguna.)
b. Inovatif
 Mempunyai kebolehan memperkenalkan sesuatu yang baru seperti idea-idea baru, cara-cara baru (selalunya berguna)

1.2 Ciri-ciri Rekabentuk yang Baik

Sesuatu rekabentuk yang baik ialah suatu produk yang dapat:
 Berfungsi dengan baik dan cekap.
 Sgt ekonomikal dlm lingkungan kekangan yg dikenakan.

1.3 Kekangan Dalam Rekabentuk
Kekangan adalah merupakan suatu aturan yang terpaksa dipatuhi. Di antara kekangan utama dalam rekabentuk kejuruteraan adalah:
a. Kos
b. Keboleharapan (reliability).
c. Keselamatan.
d. Prestasi.
e. Kehendak akta kilang dan jentera.
f. Pertimbangan sosiologi.
g. Pencemaran
h. Penggunaan tenaga.

1.4 Kategori Penghasilan Rekabentuk
a. Rekabentuk yang telah wujud atau dikatakan ‘redesign’ di mana perubahan-perubahan kecil dibuat pada saiz, bentuk, bahan bagi mengatasi masalah pengeluaran dan prestasi. Kerja-kerja rekabentuk seperti ini banyak dilakukan di kilang-kilang terutama di bahagian R&D.
b. Mengguna atau megambil rekabentuk sediaada dan direka supaya beroperasi dlm keadaan sekeliling yang berbeza atau beroperasi dlm bentuk yang lain. Selalunya perbezaan amalah besar dari asal.
c. Rekabentuk sesuatu yang baru, rekabentuk tersebut adalah sesuatu yang dicipta dan ia tiada sebelumnya. Rekabentuk seperti ini adalah sesuatu kerja yang sangat memerlukan pengalaman dan kreativiti pereka. Ia juga banyak menimbulkan masalah yang perlu kepada penyelesaian. Pertimbangan inovasi, kerja-kerja prototaip dan ujikaji yang banyak diperlukan pada peringkat ini.

1.5 Jenis-Jenis Rekabentuk Kejuruteraan
Rekabentuk Kejuruteraan mekanikal terbahagi kepada:
a. Rekabentuk Komponen.
b. Rekabentuk Sistem.
c. Rekabentuk Produk Industri / Pengeluaran.

1.6 Rekabentuk Komponen
a. Rekabentuk komponen memerlukan prestasi yang terperinci.
b. Kajiselidik dan analisis perlu dibuat seperti analisis daya, tekanan ricihan, tegasan dsb.
c. Setiap rekabentuk selalunya akan berakhir dengan rekabentuk yang hampir serupa.
d. Contohnya: aci, bol, bush, giar, pemelowap, pemampat dsb.

1.7 Rekabentuk Sistem.
a. Dlm rekabentuk sistem, ia merupakan sebuah bidang yang luas bagi menentukan prestasi.
b. Ia juga memerlukan analisis dan kajiselidik yang terperinci.
c. Secara keseluruhan rekabentuk sistem yang direka oleh berbagai pereka akan mempunyai bilangan komponen yang sama tetapi setiap komponen yang mempunyai fungsi yang sama akan beroperasi secara berlainan.
d. Cthnya: sistem penyaman udara, sistem pneumatik dsb.

1.8 Rekabentuk Produk Industri / Pengeluaran
a. Memerlukan prestasi secara kasar
b. Analisis dan kajiselidik adalah bergantung kepada keperluan.
c. Terdapat berbagai rekabentuk dan juga penampilan walaubagaimanapun fungsinya sama / mungkin operasi dan prestasinya berbeza.
d. Cthnya: pembuka tin, pemerah jus buah-buahan, kerusi roda dsb.

1.9 Proses-Proses Dalam Rekabentuk
Rekabentuk merupakan suatu aktiviti yang melibatkan berbagai disiplin. Bidang rekabentuk melibatkan berbagai-bagai bidang seperti elektronik, mekanikal, senireka, bahan dan sebagainya. Sebagai cth, kita lihat sebuah komputer, disiplin yang terlibat dalam menghasilkan sesebuah komputer adalah kejuruteraan mekanikal, perisian, elektronik, senireka dan ergonomik. Disiplin-siplin yg disebutkan perlu bergabung dan berinteraksi untuk menghasilkan satu rekabentuk yg baik. Adalah mustahil untuk berjumpa dengan seorang pereka yg blh menguasai semua bidang. Rekabentuk bukanlah satu proses atau aktiviti yg terhasil secara spontan atau tiba-tiba, sebaliknya ia adalah aktiviti yg melibatkan proses-proses tertentu tercetus dari kesedaran mengenai sesuatu masalah yang dihadapi dan memerlukan kepada penyelesaian.Carta alir proses rekabentuk

1.10 Keperluan
Produk baru dihasilkan akibat:
 Dorongan permintaan – pengguna memerlukan suatu produk baru untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
 Perubahan teknologi – penghasilan atau penemuan teknologi baru mencetuskan permintaan produk baru.
Keperluan kepada rekabentuk baru yang didorong oleh permintaan pengguna biasanya melibatkan produk yang belum ada di pasaran. Perubahan teknologi pula biasanya menghasilkan pembaikan kepada rekabentuk yang sedia ada. Walaubagaimanapun kebanyakan produk melibatkan gabungan permintaan pengguna dan juga pengenalan teknologi baru. Pengguna sentiasa memerlukan alat yang lebih canggih dan selesa dan pengeluar pula memperkenalkan teknologi terbaru untuk memikat hati pengguna.

Sebarang produk baru mesti memenuhi kehendak dan cita rasa pengguna, oleh itu peranan perekabentuk adlah untuk memenuhi syarat tersebut. Maslow, seorang ahli psikologi industri menerangkan lima peringkat keperluan manusia mengikut keutamaan:
 Keperluan fisiologi-makanan dan minuman.
 Keperluan perlindungan keselamatan-keselamatan dan tempat tinggal.
 Keperluan kasih sayang dan kepunyaan-kasih sayang, persahabatan dan perasaan kepunyaan kepada sesuatu kumpulan.
 Keperluan penghargaan atau penghormatan – perasaan suka dihormati, dipuji, dihargai.
 Keperluan pembangunan diri – kepuasan, keyakinan diri, melahirkan perasaan, martabat.
Menurut Maslow keperluan yang lebih utama perlu dipenuhi dahulu sebelum keperluan lain dapat dipenuhi.

1.11 Penakrifan masalah
Penakrifan masalah yg mana perekacipta perlu memahami dengan mendalam sebelum memulakan kerja merekabentuk untuk memastikan produk yang dihasilkan benar-benar dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi kehendak pengguna. Penakrifan masalah merupakan proses kedua dalam rekabentuk.

1.12 Kajian Perlaksanaan
o Adakah kita pasti bahawa rekabentuk atau idea yg kita pilih merupakan idea terbaik?
o Sudahkah kita melihat dan menyelidiki idea atau rekabentuk lain yg mungkin lebih baik?
Penghasilan idea atau rekabentuk berdasarkan idea yg kita minati sahaja bukanlah satu pendekatan dan kaedah terbaik. Jika kita menghasilkan satu idea, ada kemungkinan idea tersebut bukan yg terbaik. Sebaliknya jika kita menghasilkan seratus idea, kemungkinan untuk mendapatkan idea yg kreatif dan terbaik adalah cerah. Oleh itu kaedah penghasilan konsep rekabentuk yang sistematik amat perlu.
1.13 Penghasilan Konsep
Pada peringkat ini daya pemikiran yg kreatif dan inovatif di perlukan untuk menghasilkan konsep yg baik. Sebagai contoh terdapat berbagai cara untuk menyelesaikan masalah pencemaran asap kenderaan seperti menggunakan kenderaan elektrik, solar dan penggunaan penyerap bermangkin (catalytic converter). Penilaian perlu dilakukan untuk menentukan konsep yang dicipta memenuhi kriteria rekabentuk.

1.14 Rekabentuk Terperinci
Pada peringkat ini rekabentuk akan dibaiki dan dilihat secara terperinci bagi menghasilkan prototaip. Peranannya ialah untuk menguji dan menilai keberkesanan dan kelemahan rekabentuk sebelum proses pembuatan produk dilakukan.

1.15 Pembuatan / Proses Pengeluaran
Hasil daripada rekabentuk terperinci maka proses seterusnya ialah pembuatan di mana produk dibina mengikut kuantiti yang diperlukan oleh pengguna seterusnya dipasarkan kepada mereka.

1.16 Pemasaran
Produk diedar dan dipasarkan kepada pengguna supaya dapat memenuhi keperluan mereka.

1.17 Pemberhentian Pengeluaran
Pembuatan perlu dihentikan jika produk tidak lagi memenuhi kehendak pengguna. Produk perlu dibuat perubahan atau pembaharuan kerana teknologi sentiasa berubah supaya produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran.

ARCA

Arca

Definisi:

Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga dimensi. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Pengertian arca berasal daripada bahasa latin iaitu sculpere bermakna satu proses mengukir, melarik , mencungkil dan menguris.
Selalunya arca dapat dilihat di galeri, Taman permainan,Dan tempat – tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti di muzium dan Tugu Peringatan.

Jenis – Jenis Arca

•Arca bersifat realis atau abstrak. Arca realis menampilkan objek sebenar yang difahami kewujudannya seperti ukiran dan acuan patung manusia. Arca abstrak pula adalah bersifat konseptual dan memerlukan daya pemikirkan yang tinggi untuk menginterpretasikan betuk dan maksud arca tersebut. Ini sesuai dengan peranan pengarca itu sendiri dalam merakam segala pengalaman dalam kehidupan melalui perluahan rasanya ke dalam bentuk arca. Arca terbahagi kepada dua kategori yang besar iaitu arca estetik dan arca berfungsi.

Arca Asemblaj

•Asemblaj adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu makna. Walaupun pada kebiasaannya aktiviti ini dikaitkan pada himpunan bentuk-bentuk dua dimensi, ianya juga boleh dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi.
- Penciptaan arca asemblaj termasyhur iaitu ‘ Bicycle Wheel ’ ( karya asli telah hilang ) adalah penciptaan terawalnya dalam bidang seni tangan yang mana arca ini dibina menggunakan bahan-bahan yang terdapat di rumah.

Arca Timbulan

Arca ini jga dikenali sebagai arca relief, dibina daripada hasil karya dua dimensi yang kemudian ditimulkan menjadi imej tiga dimensi. Arca ini adalah kombinasi antara cirri-ciri catan dan arca. Manusia pada zaman dahulu menghasilkan arca dengan memotong, memahat atau mengorek keluar latar belakang yang mengelilingi figura atau binatang akan menjadi fgura tersebut timbul dari permukaan dan kelihatan menarik. Henri Matisse (1869-1954) dan Jacques Lipcitz (1891-1973) adalah antara tokoh pengarca barat yang menampilkan aliran dan pengaruh kiubisme dalam arca timbulan ini.•Arca Mobail
.
•Mobail merupakan hasil cantuman dari pelbagai bahan atau bahagian untuk membolehkannya bergerak dan dibangunkan menjadi sebuah arca. Mobail juga dikenali sebagai Acra bergerak atau Arca Kinetik . Mobail biasanya digantung di atas siling.
•Bahagian mobail dicantumkan pada sendi untuk membolehkannya bergerak , berputar atau berombak. Mobail mula dipelopor oleh Alexander Calder dari Amerika bahan yang digantung mempunyai imbangan yang sesuai dan dicantum pada sendi untuk membolehkannya bebas bergerak.
Arca Stabail

•Stabail ialah satu binaan seperti mobail yang boleh bergerak tapi tidak terawang-awang kerana kedudukan kakinya sengaja boleh bergerak. Bahan atau bahagaian dicantum dengan tali/benang pada satu palang yang tidak boleh bergerak. Stabail tidak mempunyai sendi-sendi dimana bahan atau bahagian yang dicantum boleh bergerak secara terawang-awang.
•Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati. Stabail boleh digantung di dinding, tingkap , atau pintu siling.•Arca Gabungan

Diorama

•Diorama ialah sejenis binaan tiga dimensi (3D) yang mengandungi pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Komposisi situasi tersebut hendaklah diletakkan di dalam satu kotak atau bekas yag ditebuk satu hingga tiga permukaan supaya dapat dilihat dari hadapan atau pun sisi.
•Objek yang hendak disusun boleh digantung, didiri atau dilekatkan pada tapak dan dinding kotak/bekas tersebut. Bahagian dinding kotak dilukis latar belakang untuk menggambarkan situasi yang diperlukan berdasarkan tema diorama . bahagian tapak kotak pula dihias dengan bahan untuk menimbulkan situasi yang sama seperti tema diorama.
Boneka

• Boneka (dari bahasa Portugis boneca) adalah sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, terutamanya manusia atau hewan, serta tokoh-tokoh fiksi. Boneka bisa dikatakan salah satu mainan yang paling tua, karena pada zaman Yunani, Romawi ataupun Mesir kuno saja boneka sudah ada. Namun fungsi, bentuk, maupun bahan pembuatnya ternyata berbeda sekali antara dulu dan sekarang.
.Origami

• Origami merupakan satu teknik lipatan samaada dengan menggunakan kain ataupun kertas. Ia merupakan satu hasil kerja tangan yang sangat teliti dan halus pada pandangan.
• Origami merupakan satu kesenian melipat kertas yang dipercayai bermula semenjak kertas mula diperkenalkan pada abad pertama oleh di Cina pada 105 A.D. oleh seorang Cina dikasi yang bernama Ts'ai Lun.
• Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. Contoh-contoh awal origami yang berasal daripada Cina adalah tongkang Cina dan kotak.
• Pada abad ke enam, cara pembuatan kertas kemudiannya dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab; dan juga ke Jepun (610 A.D.) oleh seorang sami Buddha bernama Dokyo yang juga merupakan doktor peribadi Ratu Shotoku
• Semenjak itu Origami menjadi popular dikalangan orang Jepun semenjak turun-temurun sehinggakan ke hari ini terutamanya dengan penghasilan kertas Jepun tempatan yang dipanggil Washi.


Topeng

• Topeng adalah benda yang dipakai di atas wajah. Biasanya topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Topeng di kesenian daerah umumnya untuk menghormati sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Bentuk topeng bermacam-macam ada yang mengambarkan watak marah, ada yang menggambarkan lembut, dan adapula yang menggambarkan kebijaksanaan.
• Kehidupan masyarakat modern saat ini menempatkan topeng sebagai salah satu bentuk karya seni tinggi. Tidak hanya karena keindahan estetis yang dimilikinya, tetapi sisi misteri yang tersimpan pada raut wajah topeng tetap mampu memancarkan kekuatan magis yang sulit dijelaskan.

07 December 2009

PERSONALITI KUCING....

MELIHAT GELAGAT KUCING-KUCING DI RUMAHKU, TERLINTAS UNTUK MEMBACA TENTANG MAKHLUK ALLAH YANG BEGITU MANJA INI...


Mata yang cerah bersinar, bulu yang lembut berkilat dan sikap waspada adalah antara tanda menunjukkan kucing anda sihat. Kucing yang sihat juga mempunyai selera makan yang baik, sentiasa membersihkan diri dan interaksi baik dengan pemiliknya.

Salah satu faktor dalam aspek kesihatan, yang sering dilupakan adalah personaliti. Kita boleh menjangka sesuatu terhadap personaliti kucing walaupun ketika dia masih kecil. Jika anda baru membuat keputusan untuk memelihara kucing, anda boleh menguji bagaimana personaliti kucing itu. Pegang kucing dan letakkan dalam dakapan anda dan lihat samada kucing itu berada dalam keadaan tenang atau tertekan.

Dukungnya seperti bayi pula, dengan bahagian perut menghala ke atas, dan lihat sekali lagi bagaimana reaksinya. Jika anda mencari kucing yang manja, dan kucing yang anda uji ini tidak membenarkan anda memegangnya lebih dari satu saat, mungkin anda patut mengubah pilihan kucing lain atau merancang untuk melatihnya dan mendapat kepercayaan dari kucing tersebut. Atau mungkin melatihnya agar lebih dia menjadi lebih tenang.

Pada umur 2 hingga 7 minggu adalah waktu kritikal yang menentukan sejauhmana tahap sosial kucing tersebut. Kucing yang dikendalikan oleh ramai orang dan berinteraksi dengan kucing lain atau binatang lain lebih cenderung untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik ketika dewasa. Tanyakan pemiliknya dahulu pengalaman kucing itu semasa muda sebelum anda mengambil kucing itu untuk dipelihara.

Ujian seterusnya adalah dengan memegang telinganya, buka mulutnya dengan lembut dan sentuh kakinya. Sekali lagi,lihat samada kucing itu bersedia membenarkan anda memegangnya. Jika ya, secara umumnya kucing itu mempercayai anda. Jika anda meletaknya ke bawah dan beredar darinya, adakah kucing itu menunjukkan rasa minat terhadap anda? Adakah dia mengekori anda? Walaupun tiada bukti saintifik, saya seakan percaya juga bahawa ada sedikit ikatan misteri antara sesetengah kucing dengan sesetengah orang.

Adakah kucing itu waspada, bertindakbalas dan suka bermain? Anda boleh mengujinya dengan melemparkan mainan yang mudah, seperti gumpalan kertas seakan bola. Kesemua ujian mudah ini akan memberikan anda sedikit gambaran tentang bagaimana personaliti seseekor kucing. Walaupun dengan anak kucing yang sihat, kos jagaan kesihatannya adalah tinggi sedikit berbanding kucing dewasa kerana mereka lebih terdedah kepada penyakit. Mereka juga memerlukan rutin kesihatan yang lebih banyak pada umur muda, termasuklah vaksinasi, ujian viral dan neuter atau spa.

3 watak di akhir zaman!!!renungan bagi umat manusia...

Tiga Watak Di Akhir Zaman

02 December 2009

KAJIAn MAsjiD LAMA, SUngAI SEliSEK, SELAngoR..

KaMi BERliMA teLAH DIbeRIKAN TUgaSAN BAGi kURsus SENI ISLAM PERBANDINGAN...TUGASannYa KAMi peRLU meNGkajI UnsuR2 SEni ISlam SEPERti KUbah, TuliSAn, MimBA, MihrAB, UKiraN PADa DInDing DAn APa SAJa YAng BerKAitan....SEronok juGA mENgkAji MASjid SEmemAngnya ItuLah pAtut KIta LAkukan bukAn HAnyA BEribadat DI MASjid MAlah DAPAt mengEtahui ASAl usul mASJid...
KAMi BERtolAk SEkitar JAM 12.30 Tgahari...tibAnya kami DI masjiD, Azan ZUHUr BERkumandang DAN KAmi mengAMbil KESEmpatan untuk MEnunAIkan solat di situ...PEngalaMAN menyeronokkaN kEranA SAmbil kita MEnuntut Ilmu DAPat jugA menambAh pAHala...WAlaupUN SALAH SEorang DARi KAMi bukan BEragaMA islam NAmun BELiau MENghoRmati DAn sangguP tuRut serta MENgKAji DAN MEnyaksikaN sendiRI....TEmi KASih kepADA bebeRAPA penDUDUk di situ keranA MEMbeRikan KErjasama dan layanaN YANg BAik....ahli KUmpuLAn...ZUlAIkhA, Ikin, IAda, BERudi, DAn FIrdAUs..30 October 2009

KREATIVITI DAN PEMIKIRAN

KREATIVITI

Kreativiti adalah keupayaan untuk memikirkan sesuatu dalam keadaan-keadaan luar biasa dan bersedia untuk menyelesaikan masalah secara unik. Menurut Micheal (1999), ia menghasilkan banyak jawapan kepada soalan yang sama dan bercirikan kreativiti. Menurut Sternberg (2002), walaupun kebanyakan pelajar yang kreatif adalah cerdas seperti yang diukur oleh skor yang tinggi pada ujian-ujian konvensional, pada dasarnya ramai pelajar yang cerdas adalah bukan golongan pelajar yang sangat kreatif. Dalam meneliti kreatif sebagau satu kemahiran, ia seharusnya dipupuk melalui aktiviti latih tubi. Menurut Runco (2004), adalah penting bagi guru untuk menyedari bahawa pelajar-pelajar menunjukkan lebih kreativiti dalam beberapa domain daripada yang lain. Kemahiran-kemahiran kreatif tidak semestinya ditonjolkan oleh pelajar dalam kesemua subjek di sekolah. Ia berubah-ubah mengikut minat, cita rasa dan pengalaman latih tubi yang dilalui secara formal dan tidak formal. Beberapa factor yang menyumbang ke arah pemupukan kreativiti pelajar di sekolah. Antaranya ialah persekitaran sekolah yang menggalakkan aktiviti kreativiti pelajar secara individu. Ia dapat merangsang kreativiti dengan menyediakan sumber-sumber yang dapat pelajar peroleh di sepanjang masa (Hasirci dan Demirkan, 2003).

Matlamat pengajaran adalah untuk membantu pelajar menjadi lebih kreatif (Plucker, Beghetto dan Dow, 2004). Guru harus menginspirasikan pelajar kea rah pemikiran kreatif pada peringkat individu dan kumpulan. pelajar harus disediakan persekitaran yang dapat merangsang kreativiti mereka. Situasi pembelajaran dan pengajaran tidak seharusnya membebankan pelajar. Guru tidak seharusnya mengawal pelajar sewenang-wenangnya semasa pengajaran. Guru perlu menggalakkan motivasi dalaman, memupuk rasa kekitaan dan pemikiran yang menjurus kepada aspek-aspek kekreatifan.PEMIKIRAN
Pemikiran ialah konsep memanipulasi dan mentransformasikan informasi dalam memori. Ia terlibat dengan pembentukan konsep-konsep, sebab-musabab, memikir secara kritis, membuat keputusan dan memikir secara kreatif. Pemikiran melibatkan peristiwa-peristiwa yang telah, sedang dan akan dilakukan. Segala informasi yang ditafsirkan akan member makna kepada individu pelajar. Pemikiran juga terlibat dalam aspek abstrak dan konkrit, atau realiti dan fantasi dalam kehidupan seseorang pelajar.

TERUSKANLAH....

Terlanjur cinta......

menatap matamu...

19 October 2009

pemergian rakanku..
ketika berada di bulan syawal ini, ketika aku beraya di rumah kawan-kawan, ketika aku bersama rakan-rakan karibku, ketika aku bergelak ketawa bersama rakan-rakanku, ketika aku bergurau senda dengan rakan-rakanku......hati ini teringat semula kepada dua rakanku yang telah meninggal dunia. begitu cepat masa berlalu....kini hilangnya dua rakanku yang kembali ke rahmahtullah.arwah Mohd Bukhari dan arwah Mohd Arafat menjadi kenangan dalam kehidupan aku dan rakan-
rakan lain...


yang berbaju hijau ialah arwah arafat

nie lak arwah bukhari...

12 October 2009

open raya 2009...
thanx yer friend...jemputlah makan hidangan yang tersedia...jeng33ana, dayah n dayah also..hahaha...


makan sampai kenyang yer..


motor yang sedondon..ahaha...motor pun pakai gak baju raya..dah xsabarlah tue..

nak naik motor gak....!!!!
~assalamualaikum~

27 September 2009

Peta mindaPengenalan
"Mind Map" atau Peta minda adalah alat untuk membantu anda berfikir dan belajar. Peta Minda yang telah dibangunkan oleh Tony Buzan adalah kaedah yang berkesan untuk membuat nota dan berguna untuk menjanakan ide dengan perkaitan. Untuk membina satu peta minda, seseorang haruslah bermula di tengah mukasurat yang menjadi tajuk utamanya. Kemudian ia bercambah keluar ke semua arah menghasilkan struktur yang tumbuh dan tersusun mengandungi kata kunci (keywords) dan rajah kunci (key images).
Ciri-ciri utamanya ialah:
* Organisasi
* Kata kunci
* Perkaitan
* Penggabungan
* Ingatan visual - Huruf kata kunci, penggunaan warna, simbol, ikon, anak panah
* Keterserlahan - setiap peta minda memerlukan satu ide atau tajuk di tengah-tengah
Membina Peta Minda
* Gunakan hanya kata kunci atau gambarajah.
* Mulakan dari bahagian tengah mukasurat dan keluar ke semua arah.
* Jelaskan bahagian tengah dengan imej visual yang mantap yang mewakili tema umum peta tersebut.
* Buatkan cabangan dan cabangan kecil idea utama.
* Letakkan kanta kunci pada cabangan untuk memperkuat struktur notanya.
* Elakan tulisan sambung supaya mudah dibaca dan diingati. Tulisan huruf kecil lebih mudah diingati dari huruf besar.
*Gunakan warna untuk mewakili thema, perkaitan dan menyerlahkannya.
*Apa saja yang nyata terserlah akan berada dalam minda anda.
* Gunakan anak panak, ikon atau alat visual lain untuk menunjukkan perkaitan antara ide.
* Jangan terhenti pada satu ide. Mulakan ide baru dengan membina cabangan baru.
* Letakkan ide yang muncul tanpa berhenti untuk berfikir.
* Tekun dan sabar. Dapatkan keseronokan dan kepuasan.

design ukiran kayu...design kayu dihasilkan setelah bertungkus lumus mendapat reka letak yang sesuai....saya akui pembelajaran ukiran kayu agak susah dan perlu mengambil masa untuk melatih diri agar mahir dengan ukiran kayu...insyallah final project dapat disiapkan dengan jayanya,....doakan yer...
25 September 2009

RAYA 2009bersama adik ku...
duit raya?
happy family...gaya yang sentiasa bebas,,hohoho..
cousin ku...semua kecil lagi..muka semua agak poyo jer..nape yer?


tiga beradik berdiri di tangga...xsabar untuk beraya lah tue..sampai tak tunggu orang..

haha..gaya yang tidak disengajakan....tengok sajelah tangan mereka...seiramakan..
beraya di rumah cik timah...asyik bergambar jer family nie..ish2...lihat! memori tidak boleh dilupa...siap ada kerusi extra lagi dalam van...hahahawith my cousin...mohd Faris..mari makan ...apa tunggu lagi..hidangan dah ada didepan mata...
aksi untuk pergi beraya...
see..masak lemang ala baru..hohoho..idea my mom...para penumpang sila duduk dengan selamat yer...( on da way beraya)


kesabaran untuk sampai ke destinasi tujuan...berayo la!!!

gelagat my auntie...merah gitu..

11 September 2009

MEMORI RAYA 2007

kenangan bersama arwah tok sofia.....kat umahnya tahun akhir kami melawatnya..alfatihah..

sepupu2 ku yang masa itu agak kebosanan dan pakcik suhaimi bagi ceramah kat dorang..baru senyap..ahaha..
senyum sampai ke telinga..tutup mulut tue faris..gigi tue..


gaya2 cousin yang ntah apa2...but still cute right?

06 August 2009

FAKTOR MANGHALANG KREATIVITI

Faktor Menghalang Kreativiti

JENIS-JENIS KREATIVITI TAYLOR

Jenis-jenis Kreativiti Taylor

BENTUK-BENTUK SILAT DALAM UKIRAN KAYU

pengertian silat
reka bentuk ukiran timbul yang menonjolkan motif bunga ukir pada ukiran kayu.
jenis bentuk silat ukiran kayu:
- silat belah rotan
bahagian tepu tebukan ukiran kayu silat ini dibulatkan separuh.
- silat dada tuma
terdapat dua lengkungan separuh bulat, dan lengkungan pada silat ini kelihatan lebih hidup dan bergaya.
- silat leper
silatnya hampir sama dengan silat belah rotan tetapi lebih lebar dan rendah.
- silat serong
terdapat juring atau penjuru tajam pada tepi silat kerana silatnya serong.
- silat minangkabau
bahagian tengah silat tinggi dan tajam manakala kedua-dua bahagian tepi silat ini direndahkan.

SENI UKIRAN KAYU


Pengenalan
Seni ukiran kayu adalah seni kraftangan yang telah lama wujud di kalangan masyarakat Malaysia terutama bagi masyarakat Melayu, masyarakat etnik Sabah dan Sarawak serta masyarakat Orang Asli. Seni ukiran yang dipersembahkan melalui bahan kayu ini sama seperti seni ukiran yang lain cuma berbeza dari segi cara dan teknik pengukirannya. Seni ini begitu berkembang luas kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai hasil kayu-kayan yang banyak di mana terdapat kira-kira 3000 spesis kayu-kayan di negara kita. Di samping itu juga, kayu adalah bahan alam yang sangat sesuai untuk diukir dan boleh dipelbagaikan kegunaannya. Dalam bidang ini, fokus akan ditumpukan kepada seni ukiran masyarakat Melayu, masyarakat etnik Sarawak dan masyarakat Orang Asli.

Sejarah Ukiran Kayu Melayu
Ukiran merupakan hasil seni rupa tradisi Melayu yang terulung. Sejarah seni ukir di Tanah Melayu banyak terdapat dalam catatan-catatan sejarah iaitu dalam Sejarah Melayu di mana dikatakan seni ukiran Melayu tradisi telah ada sejak lebih 500 tahun dahulu. Pada ketika itu, orang-orang Melayu sudah memberi perhatian yang istimewa terhadap seni ukiran pada bangunan seperti istana dan rumah kediaman. Raja-raja Melayu pada zaman dahulu memainkan peranan penting dalam memperkembang dan menghidupkan suasana seni ukiran. Hingga kini peninggalan istana-istana lama memperlihatkan betapa indah dan uniknya ukiran-ukiran yang diterapkan pada istana-istana tersebut. Di Semenanjung Malaysia, kekayaan seni ukiran kayu orang Melayu paling ketara pada binaan rumah tradisional terutama di Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan.

Teknik dan Gaya

Ukiran kayu dapat dilaksanakan dengan berbagai-bagai teknik dan penggunaan satu-satu teknik itu banyak bergantung pada kebolehan dan kemahiran pandai kayu. Tiga teknik utama dan gaya di dalam seni ukiran Melayu ialah tebuk terus, tebuk separuh dan tebuk timbul. Bentuk ukiran juga ada tiga jenis utama iaitu bujang, lengkap dan pemidang

-Bentuk Bujang
Bentuk ini berdiri terasing, bebas, dan tidak terikat, berkait atau bersambung-sambung. Biasanya bentuk ini menampilkan motif bulan, bintang, matahari, kuntuk bunga ataupun putik buah.

-Bentuk Pemidang
Bentuk ini menampilkan motif yang menggambarkan pergerakan sederhana dan tidak berbelit-berbelit. Bentuk ini mempunyai bingkai atau pemidang.


-Ukiran patung kayu
Ukiran-ukiran yang dibuat dalam bentuk ini diberi nama-nama yang menarik seperti itik pulang petang, badak mudik, setampuk manggis dan lain-lain. Biasanya Bentuk pemidang digunakan untuk jala-jala rumah serta benda-benda yang terdapat di dalam rumah seperti tepak sirih, almari dan dulang kayu.

-Bentuk Lengkap
Bentuk ini menggabungkan ciri-ciri bentuk bujang dan bentuk pemidang. Bentuk ini menitikberatkan unsur tumbuh-tumbuhan, merangkumi akar, batang, buah, dahan, daun, putik dan sulurnya.

Alat dan Motif
Alat-alat yang digunakan untuk seni ukiran adalah seperti gergaji, ketam, tukul besi dan paling penting pahat. Motif ukiran kayu orang Melayu terbahagi kepada beberapa jenis ;
Motif makhluk halus, contohnya ayam, badak dan itik (ayam berlaga, badak mudik dan itik pulang petang)

Motif angkasa atau kosmos yang menerapkan gambaran awan larat seperti bintang, matahari, bulan dan bukit bukau

Motif Geometri menampilkan bentuk bulatan dan bentuk segitiga yang disusun berderet. Kadangkala bentuk segitiga ini dicantum dengan sulur-sulur tumbuhan. Biasanya, motif-motif ini terdapat pada alat-alat tembikar, sarung keris, tepak sirih dan barang-barang tembaga.

Motif seni khat atau kaligrafi, menggunakan huruf Arab, terutamanya petikan Quran dan tulisan Jawi. Motif ini banyak terdapat di ambang pintu rumah, masjid dan surau serta pada alat-alat keagamaan seperti rehal.


Penggunaan
Seni ukiran kayu di kalangan masyarakat Melayu bukan sahaja terdapat pada rumah-rumah tetapi penjelmaan dan penerapannya terdapat pada istana-istana raja, binaan masjid dan mimbarnya, surau, wakaf, pintu gerbang, alat-alat permainan masa lapang, alat-alat muzik tradisi, perabot seperti almari, katil, kerusi, meja, dan kepala perahu yang disebut bangau, alat-alat senjata, peralatan memasak, peralatan pertukangan dan pengangkutan tradisi seperti perahu, kereta kuda dan kereta lembu.

SUKATAN PELAJARAN PEN. SENI TING 2

hsp_pseni_f2

SUKATAN PELAJARAN PEN.SENI TING 3

hsp_pseni_f3

SUKATAN PELAJARAN PEN. SENI TING 1

hsp_pseni_f1

29 July 2009

PUISI TERISTIMEWA

kekecewaan, kedukaan
dan kepedihan
jadi agenda dalam perkenalan
kau diundang duka dari
semaian persahabatan
yang luntur dari samar pandangan
seorang insan jahil pegangan
dan..
aku pedih atas satu hirisan
hanya satu kesilapan
tapi..
kita gagahi pendirian
agar tidak luntur semangat perjuangan
lantaran itu kita dipertemukan
bagi mengubat kelukaan
inilah hikmah atas kekuasaan
mengikis seribu bebanan
tahukah dikau disebalik samaran
hadir cahaya sinari kegelapan
kerana..
hadirmu membangkit harapan
membina sejuta impian
dalam meniti ranjau perjalanan
berbunga sudah sebuah perasaan kasih sayang
andai diizinkan untuk sama tempuhi dugaan
bisakah persahabatan ini
hingga ke hujung dunia...

PEPERANGAN MASA KINI

kusingkap helaian sejarah peperangan
memapar kuasa, keganasan dan kekejaman
mengumpul sengketa, memikul senjata
tinggalan perang leburlah sebuah negara
pada era ini, di negara harmoni sebegini
wargamu terus menikmati persengketaan ngeri
peperangan tidak jua henti-henti
cuma tanpa letupan bom dan hamburan peluru lagi
penyalahgunaan dadah terus kita perangi
kelak ia bukan lagi musuh teratas sekali
laungkan permusuhan habis-habisan
merempuh batas-batas kejahilan
membadai segala sengsara
merobek cita-cita musuh negara
kehairanan memuncak lagi
kerenah musuh menjadi-jadi
siapakah bala tenteranya
dimanakah medan perangnya
apakah senjata yang dipakainya
mungkinkah juga taktik Mao Tze Tong
tetap bersemi
bila anda datang kami sembunyi
bila anda berhenti kami menganggu
bila anda berada di dalam kesusahan
kami menyerang
dan bila anda lari kami kejar
tetapi komunis hampir juga lenyap
lantaran hikmah pemimpin negara kita
apa lagi, engkau dadah yang ku benci
tidak kira lapisan, akan ku pujuk juga
medan media massa lapang sasarku
senjata keilmuan benteng pertahananku
agama dididik, bangsa dijaga
akan ku sayangi diri, jauhi dadah durjana.

CERITA YANG LUKA

insan yang mulia
yang bergelar warga dunia
masihkah terlena dibuai cerita luka
anak-anak remaja dan belia
tidak kira apa warna
tidak kira apa anutannya
dinodai kesuciannya dengan ganja, morphin,
heroin dan sebangsa dengannya.
gara-gara ingin mencuba
atau menyelesaikan kekusutan yang ada
atau dipengaruhi oleh rakan sebaya
tanpa jati diri tanpa semangat waja
dadah dipilih rakan setia
kini bait dan gemanya
bermukim di media massa
saban hari ia telah menundukkan:
kepandaian seorang mahasiswa
kejelitaan seorang wanita
kenakalan seorang remaja
kealiman seorang beragama
masa remajamu melayang
dilanda kemelut
dinodai dengan dadah
yang menghulur nafsu dan kealpaan
melerai kasih ayah bonda
memusnah cinta agama
dadah parasit dan pembunuh
pernah dinobatkan musuh nombor satu negara
pelebur impian dan cita-cita manusia
perampas erti bahagia
bersama asap, debu dan suntikan
insan yang mulia
bukalah matamu
hayunkanlah langkahmu
agar lenyap cerita yang luka ini
dengan agama mengajar manusia menjadi baik
perangi dadah punca masalah.

28 July 2009

MOTIF UKIRAN KAYU: BUNGA CEMPAKA PUTIH

MOTIF - BUNGA CEMPAKA

NAMA SAINTIFIK : MICHELIA CHAMPACA

LATAR BELAKANG BUNGA CEMPAKA
Cempaka merupakan sejenis tumbuhan renek berkayu yang biasanya tumbuh di hutan. Ia boleh dibezakan melalui warna bunganya.
Pokok cempaka sering kali dijadikan sebagai pokok peneduh. Manakala bunga cempaka yang cantik dan berbau harum sering digunakan sebagai perhiasan rambut.
Terdapat jenis-jenis bunga Cempaka, antaranya ialah:
· bunga Cempaka Putih ( Michelia alba DC)
· bunga Cempaka embun (Michelia figo)
· bunga cempaka telur (magnolia coco)
· bunga cempaka kuning (Michelia champaka Linn)

Perbezaan antara cempaka putih dan cempaka kuning adalah daun cempaka putih mempunyai permukaan yang licin manakala daun cempaka kuning mempunyai permukaan yang dilituli oleh rerambut halus.

Daun cempaka mempunyai bentuk seperti telur dengan bahagian bawah daun berbulu. Setiap kuncup daun dilitupi oleh dua helai daun pelindung. Buahnya boleh dimakan dengan rasa yang amat sedap tetapi biji buahnya mempunyai rasa yang pahit.

KAYU CEMPAKA
Kayu cempaka yang berbau wangi dikatakan boleh digunakan untuk membina rumah. Lurus, tingi mencapai 30m.

KULIT CEMPAKA
Kulit pokok cempaka berwarna coklat dan jika dibelah,, warna kuning muda akan kelihatan. Kulit cempaka mengandungi alkaloid dan dammar.

DAUN CEMPAKA
Daun cempaka mengandungi alkaloid. Daun cempaka mempunyai bentuk seperti telur dengan bahagian bawah daun berbulu. Boleh digunakan sebgai ubat cacing dan nafas berbau.


AKAR CEMPAKA
Akar cempaka mengandungi damar. Akar cempaka berwarna merah, rasanya pahit dan sangat tajam. Kulit akarnya boleh digunakan untuk megeluarkan uri atau plasenta.

BUNGA CEMPAKA
Tidak kiralah sama ada bunga cempaka kuning atau putih, kedua-duanya mempunyai khasiat yang tersendiri.

Dikatakan bunga cempaka kuning amat baik untuk wanita terutamanya wanita yang baru bersalin. Bunga ni juga dikatakan dapat meyembuhkan demam selsema dan digunakan sebagai perangsang dan diuretic. Kudup bunganya juga sering digunakan sebagai ubat gonorea dan uretritis. Bunga cempaka kuning turut digunakan dalam pembuatan minyak wangi, kosmetik, dan dalam upacara keagamaaan sesetengah kaum atas keharumannya. Terdapat segenlitir orang menggunakan minyak yang diekstrak daripada bunga ini sebagai minyak rambut. Akar pokok cempaka kuning dikatakan dapat melancarkan proses penyingkiran uri plasenta.

Bagi cempaka putih pula, bunganya amat berguna untuk merawat pitam, bisul, dan keradangan tengkuk.

Bunga cempaka telur pula banyak digunakan untuk perubatan tradisional cina. Bunga itu juga boleh dicampur dalam the cina untuk mengharumkan minuman tersebut.

BUAH CEMPAKA
Buah cempaka berwarna merah jambu dan sedap dimakan tetapi biji buah cempaka amat pahit sekali.

BIJI BUAH CEMPAKA
Biji buah cempaka berwarna hitam dan rasanya amat pahit. Bijinya boleh digunakan sebagai ubat demam untuk kanak-kanak.


SPESIES MICHELIA
· M. aenea
· M. alba (syn. M. longifolia). Cempaka putih, cendana putih, atau kantil.
· M. angustioblonga
· M. balansae
· M. baillonii (syn. Aromadendron spongocarpum, Paramichelia baillonii)
· M. braianensis
· M. calcicola
· M. caloptila
· M. cavaleriei
· M. champaca. Champak atau Bunga Jeumpa. Berasal dari India, pulau Jawa dan Filipina. Pohon atau perdu yang tingginya 3 hingga 6 meter. Memiliki daun yang hijau mengkilap serta bunga yang berbau wangi dan berwarna oranye, kuning atau putih krem. Minyak bunga ini digunakan sebagai bahan parfum.
· M. chapaensis (syn. M. constricta)
· M. compressa (syn. M. formosana, M. philippinensis)
· M. coriacea
· M. crassipes
· M. doltsopa (syn. M. manipurensis). Perdu atau pohon yang tinggi hingga 30 meter. Berasal dari pegunungan Himalaya timur dan hutan subtropis Meghalya. Daunnya berwarna hijau tua sepanjang 6 hingga 17 cm. Bunganya berwarna putih krem. Disukai sebagai tanaman pinggir jalan di California.
· M. elegans
· M. elliptilimba
· M. faveolata
· M. figo.Perdu atau pohon pendek yang tumbuhnya lambat. Dapat tumbuh hingga tingginya 5 meter. Daunnya kecil dan bunganya besar, berwarna putih terkadang dengan warna ungu. Bunganya memiliki bau pisang.
· M. flaviflora
· M. floribunda
· M. foveolata
· M. fujianensis
· M. fulgens
· M. fulva
· M. fuscata
· M. guangxiensis
· M. hedyosperma (syn. M. hypolampra)
· M. ingrata
· M. insignis. Berasal dari hutan subtropis Meghalya.
· M. iteophylla
· M. kisopa. Berasal dari hutan subtropis Meghalya.
· M. koordersiana
· M. lacei (syn. M. tignifera)
· M. laevifolia
· M. lanuginosa (syn. M. velutina)
· M. Leveillana
· M. longipetiolata
· M. longistamina
· M. longistyla
· M. macclurei
· M. martini
· M. masticata
· M. maudiae
· M. mediocris
· M. microtricha
· M. Montana
· M. nilagirica. Berasal dari India selatan.
· M. odora (syn. Tsoongiodendron odorum)
· M. pachycarpa
· M. platypetala
· M. polylneura
· M. punduana. Berasal dari hutan subtropis Meghalya.
· M. rajaniana
· M. salicifolia
· M. scortechinii
· M. sinensis (syn. M. wilsonii)
· M. shiluensis
· M. skinneriana
· M. sphaerantha
· M. subulifera
· M. szechuanica
· M. xanthantha
· M. yunnanensis

22 July 2009

HAKIM TIDAK PROFESIONAL


PEMIKIRAN HAKIM PERTANDINGAN BEGITU JAHIL!!!

saya berasa malu dan hairan juga apabila ada beberapa guru yang dilantik untuk menjadi hakim dalam pertandingan peringkat kebangsaan mempunyai daya pemikian yang jauh ketinggalan sedangkan zaman semakin berteknologi namun daya pemikiran guru tidak berubah!!! folio yang dipertandingkan KALAH DISEBABKAN HAKIM MENGATAKAN FOLIO INI TERLALU HEBAT UNTUK PELAJAR YANG BUAT!!!! ITULAH SAYA KELUARKAN ISTILAH KUNO KERANA ITULAH YANG BOLEH MENGGAMBARKAN PERSONALITI 4 ORANG HAKIM TERSEBUT….KENAPALAH OTAK HAKIM TERSEBUT TIDAK MEMIKIRKAN MEREKA ITU SKANG DUDUK KAT ZAMAN MANA? SEKARANG DAH ERA BERTEKNOLOGI, TIDAK MUSTAHIL PELAJAR SEKARANG BIJAK IT…HAKIM MEMANG KUNO YANG AMAT!!!!
kenapa saya memberi kenyataan seperti itu???,,,,bacalah selanjutnya jika ingin mengetahui cerita ini dengn lebih terperinci…
biar saya ceritakan dengan teratur lagi….
ini bukan kisah saya namun saya juga terasa tempias kerana ini melibatkan geng-geng adik saya dan saya juga turut membantu daripada segi seni seperti kesesuaian warna, reka letak, mengajar mereka menggunakan perisian grafik dan lain-lain..
tema pertandingan itu ialah SAINS DAN TEKNOLOGI ASAS KEUTUHAN EKONOMI NEGARA…bagi guru-guru seni pasti anda akan mencadangkan untuk menghasilkan folio yang terbaik bukan?….
sebelum geng-geng adik saya mewakili negeri PERAK, mereka hanya menggunakan microsoft word dan microsoft publisher sahaja..apabila mereka ke peringkat kebangsaan pula, saya mencadangkan untuk menggunakan adobe ilustrator supaya reka letak di setiap menjadi teratur dan menghasilkan warna yang kontra..
mereka dapat membuatnya dengan begitu cemerlang sekali!!! klau orang lain agak susah mempelajarinya namun berkat kesungguhan mereka kepayahan itu menjadi satu cabaran…kami sangkakan folio kami tidak sekemas mana kerana ada juga kesalahan-kesalahan yang nampak dari mata kasar..
semasa pertandingan berjalan..
geng-geng adik saya akan dinilai oleh 4 orang hakim yang KUNO tersebut untuk pembentangan lisan….awal-awal lagi folio itu telah ditolak oleh 4 HAKIM KUNO itu!!!! ini langsung tidak adil!!!! semasa pembentangan hakim telah mengeluarkan ayat-ayat kiasan bahawa kontinjen PERAK tidak akan menang… selepas itu pameran folio diadakan dan kami berasa bangga kerana kebanyakan orang yang datang ke pameran folio itu memuji kehebatan geng-geng adik saya untuk menghasilkan folio tersubut..,mereka mengagak kami yang akan menjuarai pertandingan…
masa itu kami tidak mengharapkan apa-apa pun…apabila diberitahu kami tiada tempat, kami akur dan redha sahaja…kami sangkakan awalnya kami tidak sehebat mana tapi apabila mendapat tahu kontinjen SELANGOR mendapat tempat, terus secara spontannya kami bangun untuk tuntut keadilan…kerana apa? kerana folio negeri SELANGOR yang merupakan JOHAN folionya seakan-akan tidak setaraf peringkat kebangsaan, boleh dikatakan macam folio sekolah rendah jer……KAMI TIDAK KISAH JIKA KAMI KALAH TAPI BIARLAH KAMI KALAH PADA LAWAN YANG SETANDING DENGAN KAMI..YELAH SEPERTI KATA HAKIM “KAMU TERLALU HEBAT”… sampaikan JPN menyuruh kami membuat bantahan tapi malangnya tidak dilayan dengan alasan syarat bantahan sekurangnya mempunyai tempat dalam pertandingan tersebut…memang stupid..
selepas majlis penyampaian hadiah kepada pemenang, dengan rasa tidak puas hati kenapa kami tiada tempat, kami berjumpa dengan salah seorang HAKIM yang dikatakan KUNO itu, nak tahu apa yang terkeluar dari mulut HAKIM KUNO tu,, beliau berkata folio kamu tidak ada kesilapan apapun dan folio kamu terlalu hebat,,,,beliau mengeluarkan kata-kata ini…terlalu hebat untuk pelajar membuat folio sehebat ini…HAKIM TIDAK PERCAYA YANG FOLIO INI PELAJAR YANG BUAT..DIA KATA FOLIO BERTARAF KORPORAT!!!BERTARAF ANTARABANGSA!!!…TAPI MASALAHNYA SEKARANG JIKA TIADA KESALAHAN APA-APA KENAPA KAMI X MENANG!!!!…
saya menganggap 4 orang hakim tue langsung tidak dapat menerima bahawa pelajar era ini semakin berteknologi…takkan lah mereka nak jadi macam 4 ORANG HAKIM TUE KAN( macam orang zaman purba) ..BAYANGKAN ADOBE ILUSTRATOR PUN TAK TAHU, TAPI BOLEH JADI HAKIM…TEMA SAINS DAN TEKNOLOGI TAPI PILIH HAKIM MACAM UNTUK ZAMAN PURBA JER !!!!

SAYA TIDAK SALAH TEMA PERTANDINGAN TERSEBUT TAPI SAYA BERASA KESAL DENGAN KETIDAKPROFESIONAL PARA HAKIM UNTUK MENILAI HASIL PELAJAR,…KESAL DENGAN PEMIKIRAN PARA GURU YANG TIDAK LANGSUNG MEMPERCAYAI HASIL KERJA PELAJAR…DARI SITU SAYA DAPAT LIHAT PERSONALITI PARA HAKIM DI SEKOLAH…KEPADA HAKIM-HAKIM BERKENAAN, SILA LAH BUKA MATA DAN MINDA ANDA!!!!
WALAU HATI KAMI MASIH PANAS LAGI, namun ada ramai yang menyokong kami dan mereka juga turut berasa kesal dengan penilaian HAKIM!!
YELAH KAN..KETUA HAKIM DARI SELANGOR…JOHANNYER NEGERI SELANGOR…BOLEH PIKIR LAH SENDIRI..ITU BARU PERTANDINGAN FOLIO….ADA EMPAT PERTANDINGAN YANG DIMENANGI DARI NEGERI YANG DIWAKILI OLEH KETUA HAKIM..SO NAMPAK SANGAT HAKIM PILIH KASIH!!!
BAIK KAMI SEMUA NIE TIDAK PAYAH MASUK PERTANDINGAN !!!!! KAMI BOIKOT PERTANDINGAN NIE…

21 July 2009

MASALAH YANG TIDAK BOLEH DISELESAIKAN?

MASALAH YANG TIDAK BOLEH DISELESAIKANPada pandangan saya, masalah yang tidak boleh diselesaikan walau apa cara sekalipun adalah masalah yang melibatkan soal kematian. walaupun soal kematian sudah menjadi lumrah di dalam kehidupan, namun masalah kematian sememangnya tidak boleh diselesaikan oleh umat manusia. kematian merupakan satu ketentuan yang telah tertulis dan termaktub dalam kamus hidup seorang manusia. kematian juga adalah takdir dari Yang Maha Kuasa iaitu Allah SWT yang berkuasa mutlak mematikan bnda yang hidup dimuka bumi ini. semua perkara atau masalah yang tidak melibatkan soal kematian, masalah tersebut boleh diselesaikan dengan penyelesaian yang sewajarnya dengan melalui beberapa proses penyelesaian masalah. tetapi bagaimana dengan masalah kematian? adakah masalah kematian ini boleh diselesaikan oleh manusia biasa yang hanya menumpang di atas muka bumi Allah SWT? jawapannya tentunya tidak boleh diselesaikan oleh manusia yang sememangnya tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengembalikan nyawa yang telah mati. hanya tuhan Yang Maha Kuasa yang berhak menentukan soal kematian seseorang. manusia tida boleh menghalang kematian orang sekelilingnya malah dirinya sendiri juga manusi tidk berkuasa menghalalng masalah yang paling besar sehingga tidak tercapai akal manusia untuk menyelesaikan masalah kematian ini.


contoh masalah yang boleh diselesaikan yang menggunakan beberapa proses penyelesaian masalah seperti ketiadaan duit untuk menampung kehidupan sekeluarga. masalah ini mempunyai pelbagai cara untuk menyelesaikan kekusuta ini dengan mengenalpasti masalah yang dihadapi terlebih dahulu dan apakah yang menyebabkan masalah ini berlaku dan akhirnya bagaimana untuk menyelesaikan maslah ketiadaan duit tersebut. misalnya mencari pekerjaan sambilan seperti mejual minuman dan sebagainya supaya kos ekonomi keluarga boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. namun bagi masalah kematian tiada cara untuk menyelesaikan masalah ini. sekiranya manusia diberika kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati tentunya maslah ini boleh diselesaikan namun hakikatnya manusia hanya menerima dengan redha atas kematian terutamanya kematian yang melibatkan orang yang kita sayang.

secara kesimpulannya, semua masalah melainkan kematian boleh diselesaikan dengan menggunakan beberapa pendekatan bagi mencari cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu maslah tersebut. semua itu bergantung kepada kekuatan pemikiran individu tersebut dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara bijaksana dan juga sistematik.